آخرین مطالب

چگونه بازاریاب خوبی باشیم

چگونه بازاریاب خوبی باشیم

بزرگترین دغدغه هر سازمان توسعه کسب و کار و کسب سودآوری بیشتر از طریق ارائه خدمات و محصولات به گستره وسیع تری از مشتریان می باشد و همین امر نیاز سازمان به یک فرایند بازاریابی مدون و مطابق با نیاز مشتری را پر رنگ تر می نماید. فرایند بازاریابی قبل از اینکه کالایی وجود داشته باشد آغاز و در طول تدارک کالا و پس از عرضه آن نیز ادامه می یابد. برای تبدیل شدن به یک بازاریاب موفق پس از درک صحیح مفهوم بازار می بایست برنامه بازاریابی دقیق و کاربردی تدوین کنیم. در این مقاله سعی بر آن است با ارائه اقدام عملی یک برنامه کاربردی بازاریابی ارائه شود. – ماهیت و مندرجات برنامه بازاریابی اجرای برنامه های بازاریابی […]

رضایتمندی مشتریان

رضایتمندی مشتریان

تامین رضایت مشتری از طریق کیفیت خدمات تنها دارایی هر شرکت مشتریان راضی و خوشنود آن شرکت می باشد. بسیاری از مشتریان به نظام ارائه دهنده خدمت و محصول روی می آورند در واقع شیفته ساختار کسب و کاری می شوند که مشتری آن شده اند. مثال آن مجموعه مک دونالد مشتری طبق ساختار ذهنی محصول یا خدمتی را می خرد که بیشترین فایده را برایش داشته باشد. – رضامندی مشتری اینکه مشتری بعد از خرید راضی است به عملکرد محصول ربط دارد. احساس خوشایند یا ناخوشایند با مقایسه عملکرد ذهنی مشتری با مقایسه عملکرد ذهنی وی با انتظاراتش ناشی می شود. بنابراین رضامندی تابعی از عملکرد ذهنی و انتظارات مشتری است. انتظارات مشتری ساخته ذهن مشتری از خریدهای قبلی […]

1 2